Konferencja PTE w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej

pt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.

Odbędzie się ona w Zielonej Górze, w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku.

Tematyka konferencji powiązana jest z tematem wiodącym XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Zapraszając do udziału w konferencji pozwalamy sobie załączyć ulotkę konferencyjną.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej:
http://konferencja.ptezg.pl.
Poprzez stronę internetową można również dokonać zgłoszenia udziału.