Twoja firma wspiera młodych i zdolnych?

Chcesz zostać Partnerem (reklamodawcą/sponsorem) w ramach spotkań

przed II i III etapem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?

Dołącz do podmiotów wspierających realizację spotkań w ramach kolejnych
etapów OWE! W poprzednich latach dołączyli do nas, m.in. Węglokoks S.A.,
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ArcelorMittal Poland S.A i
inni!

200 lat tradycji PTE, 24 Oddziały w kraju, zostań Partnerem przy PTE
Oddział Katowice (rok zał. 1948) i wspieraj młodzież z naszego regionu!

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej

W dotychczasowych edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 300 tys. uczniów.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych
pod względem liczby uczestników.
Do zawodów I stopnia (szkolnych) Jubileuszowej XXX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej w roku szkolnym 2016/2017 zostało zgłoszonych łącznie 11572
uczestników z 792 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

W naszym regionie odpowiednio: I etap: 447 uczestników, II etap: 46
uczestników, Finaliści Zawodów Centralnych w Serocku: 3 uczestników

(1 laureat).

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o
współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie
uzdolnionych.

Temat XXXI OWE na rok szkolny 2017/2018 brzmi: „Wyzwania współczesnego
rynku pracy”

Zapraszamy do kontaktu! Katowice@pte.pl