Zmiana wysokości składek członkowskich.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu
Oddziału (na podstawie Uchwały nr 14/10/ZO/2017 z dnia 30 czerwca 2017
roku) zmieniają się stawki składek członkowskich w naszym Oddziale.

Na podstawie § 50 Statutu PTE, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego Oddział Katowice postanawia ustalić:

– od dnia 01.07.2017 roku wysokość składki rocznej dla nowo przyjętych
członków zwyczajnych w wysokości: 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych)
rocznie.

– od dnia 01.07.2017 roku wysokość składki rocznej dla członków
zwyczajnych będących studentami w wysokości: 60,00 zł (sześćdziesiąt
złotych) rocznie.

– od dnia 01.07.2017 roku wysokość składki rocznej dla członków
zwyczajnych będących na emeryturze lub rencie w wysokości: 24,00  zł
(dwadzieścia cztery złote).

oraz

–  od dnia 01.01.2018 roku wysokość składki rocznej dla wszystkich
członków zwyczajnych (poza emerytami, rencistami i studentami) w
wysokości: 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) rocznie.

Uwaga!

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTE „przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych i wspierających dokonują Zarządy Oddziałów”. Podstawą
jest złożenie deklaracji członkowskiej.

Numer konta Oddziału: PKO BP 31 1020 2313 0000 3102 0172 1422

Do pobrania deklaracja członka fizycznego, którą należy wypełnić i odesłać
na adres katowice@pte.pl lub pocztą zwykłą na adres:

ul. Bogucicka 3d/2.
Katowice 40-226

Przywileje członka to m.in. uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach,
seminariach, konferencjach Oddziału. Bezpośrednia styczność z wielkimi
nazwiskami nauki polskiej.