Ostatnia konferencja PTE w Katowicach w roku 2021!

Za nami ostatnia konferencja PTE w Katowicach w roku 2021 – dziękujemy za udział!

Serdeczne podziękowania dla Przewodniczącego Kazimierza Karolczaka i Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (współorganizatora wydarzenia), a także dla obecnych Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

W trackie konferencji poruszone zostały następujące tematy:

1. „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako strategiczny projekt rozwojowy”

Andrzej Kolat – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego GZM,

2. „KSSE S.A. jako narzędzie modernizacji Miasta”

dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu KSSE S.A., Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Projektów Specjalnych

3. „Problematyka systemowego zbierania danych na potrzeby procesu sprawiedliwej transformacji regionu” 

Mirosław Skibski – Dyrektor ARP S.A Oddział w Katowicach, Tadeusz Pogonowski – Wicedyrektor ARP S.A. Oddział w Katowicach,

4. „Wyzwania i problemy GZM na przykładzie Katowice”

Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice,

5. „Ustawa metropolitalna wymaga zmian”

Marcin Michalik – Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów,

6. „Czy samorządy są gotowe na elektromobilność”

Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowca, Anna Jedynak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej

7. „Rola Gminy w budowaniu metropolitalnego klimatu inwestycyjnego”

Ewa Fudali – Bondel – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego / Naczelnik Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów UM Dąbrowa Górnicza

8.”Reanimacji serca Metropolii – determinanty skoku rozwojowego Świętochłowic”

Daniel Beger – Prezydent Miasta Świętochłowice,

9. „Strategia GZM jako efekt synergii jej członków”

prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, prof. dr hab. Tomasz Papaj – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

10. „Rozwój Metropolitalny aglomeracji miejskiej – narzędzia i zastosowania”

prof. dr hab. Andrzej Klasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

11. „Siły i słabości  miast Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”

prof. dr hab. Małgorzata Czornik –  Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

12. „Smart City jako szansa na rozwój miasta”

Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A w Tychach, Rada Biznesu GWSH.

Dziękujemy Partnerom Głównym!