Bieżąca edycja Olimpiady

III etap OWE – informacja o miejscu zawodów!

Informujemy, iż część pisemna III etapu OWE odbędzie się dnia 1 kwietnia br. 
w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Chorzowie 
(Partner Główny OWE w PTE w Katowicach) przy ulicy: aleja Sportowa 29, 41-506 Chorzów.
 Sala numer 2, tj. tak jak II etap OWE.

Informujemy uprzejmie, że zakończyły się zawody pierwszego stopnia OWE

W styczniu 2022 odbędą się zawody II stopnia (okręgowe) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zgodnie przyjętym harmonogramem zaplanowane są na dzień:

14 stycznia 2022 r. o godz. 11.00.

Wierzymy, że tym razem uda się przeprowadzić zawody w tradycyjnej formie i zaplanowanym terminie.

Miejscem zawodów będzie aula Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie – Partner i Członek Wspierający PTE w Katowicach oraz Partner bieżącej XXXV edycji OWE

ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów.

Wkrótce więcej szczegółów.
Więcej informacji  na stronie: http://owe.pte.pl/


W dniu 21 stycznia Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało decyzję dotyczącą daty oraz sposobu przeprowadzenia zawodów.

Zawody odbędą się 23 lutego br. w szkołach, których uczniowie zakwalifikowali się do II etapu XXXIV.

Przypominamy, że Partnerem Głównym w trakcie XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest (ponownie jak w latach ubiegłych) Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Katowicach!


Informacja z Komitetu Głównego OWE:

Szanowni Państwo,
informuję, że po uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej (zob. tutaj) oraz wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szkół, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniu 1 grudnia 2020 r.  jednogłośnie przyjął uchwałę zgodnie, z którą zawody szkolne (I stopnia) XXXIV OWE odbędą się 11 grudnia br. Zawody będą przeprowadzone w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) w szkołach, które zgłosiły swój udział w XXXIV OWE. Uchwała została zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwotna godz. 9:00 nie ulga zmianie. Ocenione zestawy pytań szkoły są zobowiązane przesłać na adres właściwego Komitetu Okręgowego najpóźniej do 18 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Proszę o przekazanie powyższej informacji do zgłoszonych do OWE szkół. Proszę również o przypomnienie Komisjom Szkolnym o tym, że informacja dotycząca sposobu przeprowadzenia zawodów znajduje się w przesyłce z zestawami pytań, a także konieczności przeprowadzenie zawodów w ścisłym reżymie sanitarnym wynikającym z sytuacji epidemii.

Z wyrazami szacunku,
Radosław Ślusarczyk
Sekretarz Naukowy Komitetu Głównego OWE
e-mail: radoslaw.slusarczyk@pte.pl


Miło nam poinformować, że Partnerem Głównym w nadchodzącej  XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej została (ponownie jak w latach ubiegłych) Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Katowicach!

XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się pod hasłem: 
„Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii.”

Wyższa Szkoła Bankowa, jako wydział zamiejscowy poznańskiej WSB, jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w kraju. Świadczą o tym dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.ptekatowice.pl/ 
w zakładce Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – Bieżąca edycja oraz w aktualnościach.

——————————————————————————————————————–

9 stycznia 2020 r. o godz. 11⁰⁰ w Wyższej Szkole Bankowej  – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie do zawodów okręgowych (Partner Główny OWE przy PTE w Katowicach i Członek Wspierający PTE w Katowicach) odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Przystąpiło do nich 21 uczniów z 27 uczniów zakwalifikowanych z I etapu Olimpiady.

Każdy uczeń i jego opiekun  zawodów okręgowych otrzymał nieodpłatnie 1 egzemplarz książki pn. „Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku (A. Sopoćko, 2019)

UWAGA KOMUNIKAT!

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DSKKZ-WKD.4055.29.2019.MBS termin II etapu XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został zmieniony na 9 stycznia 2020 r.

Miejsce organizacji II etapu OWE – jak w roku ubiegłym – teren Wyższej
Szkoły Bankowej w Chorzowie (AULA A) – ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów

Godzina przeprowadzenia zawodów nie uległa zmianie. „

Zbliża się XXXIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest:

„Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne a Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Katowicach jest partnerem głównym wydarzenia. W poniedziałek, 28 października odbyło się pierwsze spotkanie w ramach współpracy pomiędzy PTE w Katowicach, a Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie i Katowicach (Partner Główny OWE dla PTE w Katowicach). W spotkaniu uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele ze szkół średnich w naszym regionie.  Spotkanie, które miało charakter organizacyjny jak i merytoryczny w kontekście hasła przewodniego OWE poprowadziła Pani dr Joanną Czech-Rogosz, Sekretarz Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach. Zawody I stopnia (szkolne) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się na terenie całego kraju  6 listopada 2019 r.

Wystartowała XXXIII OWE!

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się XXXIII Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i
społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.

XXXIII Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego.

Więcej informacji na stronie głównej:
http://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-i-stopnia-szkolne.html

Miło nam poinformować, że Partnerem Głównym w nadchodzącej XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej została (ponownie jak w roku ubiegłym) Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Katowicach!

Wyższa Szkoła Bankowa, jako wydział zamiejscowy poznańskiej WSB, jest
najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w kraju. Świadczą o tym dane
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na rok
akademicki 2018/2019 .


Zakończenie XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej!

Dziękujemy Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach, która po raz kolejny wspierała tegoroczną Olimpiadę (m.in. poprzez organizacje odczytów jak i II etapu bezpośrednio w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie).

Podsumowanie III etapu wygląda następująco:

W dniach 6 i 7 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku odbyły się zawody centralne XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

LAUREATEM zawodów centralnych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  z okręgu katowickiego został:

Mateusz KLENCZ   –   Uczeń  III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie

Finalistami XXXII OWE zostali:

Maciej    ŻURAWSKI   –   Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

Marceli  MADEJ   –   IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu

Szymon KRAWCZYK   –   I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego STO w  Katowicach

Uczestnikom serdecznie gratulujemy.


Hasło XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmi:

„Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”.

Olimpiada została objęta honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr. hab. Adama Glapińskiego.

Więcej informacji na stronie https://owe.pte.pl/


Zawody II stopnia (okręgowe) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
rozpoczynają się 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godzinie 11:00.
Miejscem tegorocznych zawodów jest: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

znajdująca się przy ul. Sportowej 29, sala numer 217

Czas trwania zawodów wynosi 120 minut licząc od momentu rozpoczęcia
rozwiązywania zestawów zadań. Uczestnikom, którzy spóźnili się na zawody
(bez względu na przyczynę) nie przysługuje wydłużony czas trwania zawodów.
Przed wejściem na salę, w której odbywają się zawody uczestnik losuje
miejsce, a jego tożsamość jest weryfikowana na podstawie dokumentu ze
zdjęciem (legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport). Proszę o
przybycie na miejsce najpóźniej na godzinę 10.45.

Uczestnik podczas zawodów może korzystać z kalkulatora (model bez funkcji
telefonu komórkowego i możliwości przechowywania danych tekstowych,
wykonywania połączeń telefonicznych lub łączenia się z Internetem oraz z
wyłączeniem zaawansowanych, programowalnych kalkulatorów graficznych i
inżynierskich).

Uczestnictwo w zawodach okręgowych jest związane z koniecznością wyrażenia
zgody /RODO/:
– na przetwarzanie danych osobowych,
– na wykorzystanie wizerunku.
Stosowne formularze przesyłam w załączeniu. Proszę, aby uczniowie
przywieźli wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych ww.
zgody.


Miło nam poinformować, że Partnerem Głównym w nadchodzącej  XXXII edycji
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej została (ponownie jak w roku ubiegłym)
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Katowicach!
Temat XXXII OWE edycji brzmi:

„Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 2016 r. Wyższa Szkoła Bankowa
jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce (liczba studentów i
słuchaczy wydziałów w Poznaniu, Szczecinie i Chorzowie).

Dziękujemy!


Informujemy uprzejmie o zakończeniu XXXI edycji OWE.

W roku 2017/2018 nasz Oddział był reprezentowany przez 1 Laureata (Pan Mateusz Klencz – 27
miejsce w skali kraju – najlepszy wynik w Województwie) oraz 2 Finalistów.
Do tegorocznej edycji przy Katowickim Komitecie Okręgowym naszego Oddziału zgłosiło się prawie 500 uczniów!

W bieżącej XXXI edycji Głównym Partnerem OWE była Wyższa Szkoła Bankowa w
Poznaniu z zamiejscowym Wydziałem w Chorzowie – serdecznie Dziękujemy za
wsparcie spotkań roboczych jak i wykładów z udziałem uczniów i nauczycieli!

Zawody III stopnia (centralne) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły
się 7 i 8 kwietnia 2018 r. (sobota i niedziela) w Serocku (woj. mazowieckie).

XXXI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Krzysztof Kropidłowski z VI
Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Drugie
miejsce zajął Daniel Chrościcki z III Liceum Ogólnokształcącego im.
Marynarki Wojennej RP w Gdańsku. Na trzecim miejscu znalazła się
Aleksandra Dagil z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie.

Informujemy, że decyzją Komitetu Głównego XXXII edycja OWE odbędzie się
pod hasłem „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”
Zapraszamy do udziału!Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – zaproszenie na spotkanie grudniowe.

Szanowni Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

W dniu 18 grudnia /poniedziałek/ 2017 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział Katowice, dzięki wsparciu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z
zamiejscowym Wydziałem w Chorzowie, organizuje kolejne zajęcia w ramach
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.

Są one dedykowane uczniom i nauczycielom oraz tym uczestnikom OWE, którzy
zakwalifikowali się do zawodów II stopnia (okręgowych).
Spotkanie będzie miało charakter merytoryczny i organizacyjny. Zajęcia
odbędą się przy ul. Wyszyńskiego 7 w Katowicach, budynek WOM o godz.
15.00.

UWAGA! – Proszę uprzejmie o zwrotne potwierdzanie obecności w/w spotkaniu


Szanowni Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

W dniu 24 października /wtorek/ 2017 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział Katowice, dzięki wsparciu WSB w Poznaniu z zamiejscowym Wydziałem w
Chorzowie, organizuje zajęcia w ramach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt.
„Wyzwania współczesnego rynku pracy”.
Są one dedykowane uczniom i nauczycielom.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy uczniów (wraz z nauczycielami), którzy
zgłosili się do zawodów szkolnych XXXI  Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Spotkanie będzie miało charakter merytoryczny i organizacyjny.
Zajęcia odbędą się na ul. Wyszyńskiego 7 w Katowicach, budynek WOM.
Sala „AULA DOLNA” o godz. 15.00

Dzięki wsparciu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z zamiejscowym Wydziałem
w Chorzowie na tegorocznych najlepszych uczniów w ramach XXXI edycji OWE
czekają nagrody m.in. zniżki na pierwszy semestr studiów.
Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 r. Wyższa
Szkoła Bankowa w Poznaniu, wraz z wydziałami zamiejscowymi w Chorzowie i
Szczecinie, zajęła drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych wybieranych
przez kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite
magisterskie.

ZAPRASZAMY!


Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z
zamiejscowym Wydziałem WSB w Chorzowie została Członkiem Wspierającym naszego Towarzystwa.

Dodatkowo WSB w Poznaniu z zamiejscowym Wydziałem WSB w Chorzowie została
Głównym Partnerem przy wszystkich spotkaniach Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej realizowanych przez nasz Oddział. Więcej o WSB w Poznaniu i
Wydziale zamiejscowym w Chorzowie będzie można przeczytać w Newsletterze Oddziału.

Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 r. Wyższa
Szkoła Bankowa w Poznaniu, wraz z wydziałami zamiejscowymi w Chorzowie i
Szczecinie, zajęła drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych wybieranych
przez kandydatów na studia niestacjonarne
I stopnia i jednolite magisterskie.

O Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie…

Laureatka i finaliści XXX OWE z naszego regionu!

W dniach 1-2 kwietnia br. w Serocku odbyły się zawody III stopnia
(centralne)  Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Z przyjemnością informujemy,
że z naszego regionu 16 miejsce w skali kraju zajęła Karolina Kręcioch
zostając tym samym Laureatką OWE.
Kolejne miejsca przypadły Maciejowi Żurawskiemu (48 miejsce) i Michałowi
Ślezińskiemu (84 miejsce), którzy zostali finalistami OWE.

Gratulujemy!

Download
Pełna lista laureatów i finalistów :
Laureaci-xxx-owe.pdf
Dokument PDF [313.5 KB]
Download
Finalisci-xxx-owe.pdf
Dokument PDF [353.6 KB]
 

Zawody III stopnia (centralne) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

LISTA UCZESNITKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWODÓW III STOPNIA (CENTRALNYCH) XXX OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ WRAZ Z WYNIKAMI UZYSKANYMI NA ZAWODACH OKRĘGOWYCH

http://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxx/xxx-owe-lista-zakwalifikowanych-do-zawodow-centralnych.pdf

Gratulujemy i życzymy sukcesów w zawodach centralnych, które odbędą się w
dniach 1-2 kwietnia w Serocku.

 

Zawody II stopnia (okręgowe) Jubileuszowej XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakończone!

W dniu 13 stycznia odbyły  się zawody II stopnia (okręgowe) w ramach Jubileuszowej XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Tegoroczne hasło przewodnie Olimpiady brzmiało: „Państwo a gospodarka”. Do zawodów II stopnia przystąpiło 46 osób. Całość nadzorowana była przez Komitet Okręgowy w osobach: prof. dr hab. Gabriela Łukasik (przewodnicząca Komitetu Okręgowego), dr Joanna Czech-Rogosz (sekretarz Komitetu Okręgowego), dr Piotr Tworek (członek Komitetu Okręgowego i sekretarz Zarządu Oddziału), mgr Halina Wittek (członek Komitetu  Okręgowego), mgr inż. Iwona Wiekiera (członek Komitetu Okręgowego), dr Czesława Fijałkowska (członek Jury).Prace organizacyjne śladem lat ubiegłych wraz z Komitetem Okręgowym prowadził dyrektor Biura Zarządu Pan mgr Adam Sztukowski i Pani Ewelina Strzelczyk.

Wszystkim uczestnikom zawodów rozdano książki pamiątkowe.

Więcej informacji wkrótce.          

 

W dniu 13 stycznia 2017 roku na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędą się zawody II stopnia (okręgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. „Państwo a gospodarka”, do których zakwalifikowało się 55 uczniów z 26 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego.

 

ArcelorMittal Poland S.A. partnerem spotkania w ramach  XXX edycji OWE.

Serdecznie zapraszamy uczniów zakwalifikowanych do II etapu OWE na zajęcia
związane z hasłem przewodnim XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  „Państwo a gospodarka”.

Termin spotkania:  13 grudzień 2016 /wtorek/ godz. 15.15

Miejsce spotkania:  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3,
Budynek B, sala: 310 B

Partner spotkania ARCELORMITTAL POLAND S.A.

 

Informujemy, iż rozpoczęły się zapisy do

XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 30 września 2016r. Pod adresem internetowym http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html znajduje się elektroniczny formularz zgłoszenia udziału szkół w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej pt.

„Państwo a gospodarka”

Procedura rejestracji szkół w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej jest następująca (analogiczna do wcześniejszych edycji):

 1. Wypełnienie elektronicznego formularza,

 2. Wydrukowanie, opieczętowanie i przesłanie do dnia 30.IX.2016 (termin ostateczny) do Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach (faksem albo emailem lub przesłanie pocztą) wygenerowanej podczas rejestracji karty zgłoszenia udziału szkoły w zawodach.

 Adres Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział Katowice

ul. Bogucicka 3D lok.2, 40-226 Katowice,

Tel/Fax. 32/25-85-482

e-mail: katowice@pte.pl

 
 
 

W dniach 2 – 3 kwietnia br. w Serocku odbyły się

ZAWODY CENTRALNE XXIX OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ.

Wśród 6 Finalistów z naszego okręgu znalazło się 2 laureatów.

Miejsce 23 – laureat – Uchnast Dominik
III Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach

Miejsce 24 – laureat – Brachaczek Paweł
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie,

Miejsce 38 – finalistka – Kręcioch Karolina V Liceum Ogólnokształcące w
Bielsko-Białej,

Miejsce 56 – finalista – Olszewski Patryk III Uniwersyteckie Liceum
Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach,

Miejsce 70 – finalista – Mrowiec Marcin Technikum nr 3 w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,

Miejsce 75 – finalista – Szafarz Mateusz Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 3 II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach

Gratulujemy!

 

XXIX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w toku.

Zawody III stopnia (centralne) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą
się 2 i 3 kwietnia 2015 r. (sobota i niedziela) w Serocku nad Zalewem
Zegrzyńskim.

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze
ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz będą
rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpią tylko ci
uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają minimum kwalifikacyjne
ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej
egzaminu będzie odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu
wcześniej zadanych tematów.

 

W dniu 8 stycznia 2016 r. w Katowicach na terenie Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach odbyły  się  zawody II stopnia  (okręgowe)
XXIX OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ pod hasłem:

„Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”

W zawodach udział wzięło 46 uczniów na 50 zakwalifikowanych.
Zawody w okręgu katowickim w imieniu Pani Prezes Zarządu PTE Oddział
Katowice Prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki  otworzył dr Piotr
Tworek – Sekretarz Zarządu PTE.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Przewodnicząca Komitetu
Okręgowego OWE Prof. dr hab. Gabriela Łukasik,  Sekretarz dr Joanna
Czech-Rogosz i członkowie Komitetu Okręgowego.

 

Uprzejmie informujemy, że zawody II stopnia OWE pt. „Nierówności społeczne
a rozwój gospodarczy” odbędą się 8 stycznia, tj. piątek od godz. 11:00 w
sali 233F
(aula w budynku F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) przy
ulicy Bogucickiej 14a.
Więcej informacji: http://owe.pte.pl/aktualnosci.html

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się zapisy do XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 30 września 2015r. Pod adresem internetowym http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html znajduje się elektroniczny formularz zgłoszenia udziału szkół w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej pt.

„Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”

Procedura rejestracji szkół w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej jest następująca (analogiczna do wcześniejszych edycji):

1. Wypełnienie elektronicznego formularza,

2. Wydrukowanie, opieczętowanie i przesłanie do dnia 30.IX.2015 (termin ostateczny) do Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach (faksem lub emailem) wygenerowanej podczas rejestracji karty zgłoszenia udziału szkoły w zawodach.

 Adres Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział Katowice

ul. Bogucicka 3D lok.2, 40-226 Katowice,

Tel/Faks. 32/25-85-482

e-mail: katowice@pte.pl

 

W dniach 28 – 29 marca 2015r. w Jachrance k/Warszawy odbyły się ZAWODY CENTRALNE XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ.

FINALIŚCI zawodów centralnych XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 z okręgu katowickiego zajęli następujące miejsca:

1. Dominik UCHNAST

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

32 miejsce w skali kraju

2. Paweł  BRACHACZEK

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

48 miejsce w skali kraju

3. Szymon  ŁOPOCZ

II Liceum  Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

52 miejsce w skali kraju

4. Justyna GOLEC

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych – V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

55 miejsce w skali kraju

5. Dawid  JANULEK

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

93 miejsce w skali kraju

 

XXVIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ pod hasłem „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”  –  kwalifikacje z okręgu katowickiego do  zawodów centralnych

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie wytypował 5 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego do ZAWODÓW CENTRALNYCH XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ, które odbędą się w dniach 28 – 29 marca 2015 r. w Jachrance k/Warszawy

 

1. Szymon ŁOPOCZ

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

z ilością pkt. 67

2. Justyna GOLEC

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych – V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

z ilością pkt. 66

3. Dominik UCHNAST

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

z ilością pkt. 62

4. Paweł BRACHACZEK

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

z ilością pkt. 58

5. Dawid JANULEK

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

z ilością pkt. 57

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 
 

Odbyły się zawody II stopnia (okręgowe)

XXVIII  OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

W dniu 9 stycznia 2015 r. w Katowicach odbyły  się  zawody II stopnia  (okręgowe)  XXVIII OLIMPIADY
WIEDZY EKONOMICZNEJ pod hasłem „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat  transformacji”.

  W zawodach udział wzięło 55 uczniów z 28 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego, wyłonionych z 595 uczniów z 78 szkół  biorących udział w zawodach szkolnych.

Zawody w okręgu katowickim w imieniu Prezesa Zarządu PTE Oddział Katowice

 Prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki

otworzył dr Piotr Tworek – Sekretarz Zarządu PTE.

 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Przewodnicząca Komitetu
Okręgowego OWE Prof. dr hab. Gabriela Łukasik

oraz Sekretarz dr Joanna Czech-Rogosz

 
 

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej  – zawody okręgowe

W dniu  9 stycznia 2015 r. (piątek) o godzinie 11-tej

jednocześnie w całym kraju rozpoczynają się zawody II stopnia  (okręgowe)

 XXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ pod hasłem
Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”

Zawody okręgowe otworzą:  prezes Oddziału PTE w Katowicach  – prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka oraz  przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWE przy Oddziale PTE
w Katowicach – prof. dr hab. Gabriela Łukasik.

W okręgu katowickim zawody II stopnia odbędą się w Auli N nr 041

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Koszarowa 6 – wejście C.

Uczestnikom zawodów przypominamy o zabraniu aktualnej legitymacji szkolnej

lub dowodu osobistego oraz kalkulatora.

Wszystkim Uczniom biorącym udział w zawodach życzymy sukcesów

 w zmaganiach olimpijskich!

 
 
 

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej  – warsztaty

W dniu 9 grudnia 2014 r  w Uniwersytecie Ekonomicznym  w Katowicach odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczniami, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Warsztaty kompetencyjne związane z hasłem przewodnim olimpiady „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”
poprowadziła  Sekretarz Komitetu Okręgowego OWE przy Oddziale PTE w Katowicach
dr Joanna Czech – Rogosz. W spotkaniu udział wzięło 40 osób.

 
 
 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się zapisy do XXVIII Olimpiady Wiedzy

Ekonomicznej. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 30 września 2014 r.

Pod adresem internetowym http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html znajduje się elektroniczny formularz zgłoszenia udziału szkół

w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Procedura rejestracji szkół w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej jest następująca (analogiczna do wcześniejszych edycji):

 

1. Wypełnienie elektronicznego formularza,

2. Wydrukowanie, opieczętowanie i przesłanie w do dnia 30.IX.2014 (termin

    ostateczny) do Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach (faksem lub emailem) wygenerowanej podczas rejestracji karty zgłoszenia udziału szkoły w zawodach.

 

Adres Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział Katowice

Ul. Koszarowa 6, lok. nr 47

40-068 Katowice,

tel/faks 32/25-85-482

Email: katowice@pte.pl