Zakres działalności

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI FIRMY

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach powstało w 1948 roku jako stowarzyszenie, samodzielność prawną i finansowo-majątkową uzyskało w roku 1991.

Główne obszary działalności Towarzystwa to:

 • konferencje, seminaria, spotkania dyskusyjne, odczyty
 • konsultacje i ekspertyzy
 • szkolenia kursowe, seminaryjne oraz studia podyplomowe (w kooperacji z uczelniami)
 • działalność wydawnicza
 • prowadzenie Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej

 

Z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Katowicach współpracuje ok. 80 wykładowców, trenerów, ekspertów zatrudnianych przy realizacji przedsięwzięć Towarzystwa.

ZARYS DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PTE

Działalność doradcza:

 

Działalność doradcza Oddziału PTE w Katowicach obejmuje m. innymi:

 • Kompleksowe doradztwo: ekonomiczne, organizacyjne, prawne, podatkowe
 • Analizy, business plany
 • Badania marketingowe, organizacja promocji
 • Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji
 • Controlling finansowy
 • Systemy zarządzania
 • Monitoring i diagnostyka ekonomiczna
 • Wyceny wartości firm
 • Studium wykonalności projektów inwestycyjnych

 

Współpracujemy z podmiotami gospodarczymi wszystkich form własności, jednostkami administracji państwowej i samorządowej.

Działalność edukacyjna:

 

 

Kursy, seminaria w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych m.in.:

 • Szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych – (39 edycji)
 • Audyt wewnętrzny i kontrola w jednostkach gospodarczych i budżetowych
 • Rachunkowość jednostek gospodarczych
 • Zamówienia publiczne
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • Metodyka zarządzania projektami „PRINCE 2”
 • Zarządzanie wartością nieruchomości
 • Dokumentacja kadrowa i płacowa
 • Inwentaryzacja w jednostkach gospodarczych
 • Kurs kasjera walutowo-złotowego

Merytoryczne i organizacyjne zasady realizacji szkoleń:

 • autorskie programy
 • harmonogramy zajęć dla każdego słuchacza
 • materiały pomocnicze dla każdego słuchacza
 • zróżnicowane formy dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, konsultacje, gry symulacyjne)
 • świadectwa/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • ankietowa ocena merytoryczno-organizacyjna szkolenia przez słuchaczy
 • konsultacje indywidualne i doradztwo dla słuchaczy

 

     Szkolenia organizowane przez Katowicki Oddział PTE oparte są o najnowsze zmiany prawne i osiągnięcia w danej dziedzinie. Przy realizacji szkoleń tzw. zamkniętych tematy szkoleń i programy dostosowane są do indywidualnych potrzeb naszych klientów.