I EDYCJA KONFERENCJI OGÓLNOPOLSKIEJ

pt.: „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW”

Już 23 czerwca widzimy się na kolejnej konferencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach i Akademii WSB (Współorganizator).

Poniżej zaproszenie wraz z programem ramowym wydarzenia:

Panel ekspercki dotyczyć będzie:

„Wyzwania Krajowego Programu Reform 2022/2023 w ramach Krajowego Programu Odbudowy ( KPO) w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw”.

W załączniku Krajowy Program Reform.