III edycja konferencji o GZM pt.: „Aktualne problemy i wyzwania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”.

Zapraszamy serdecznie do udziału w III edycji konferencji o GZM pt.: „Aktualne problemy i wyzwania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”.

Data: 04.11.2021 r.

Miejsce: Hotel Vienna House Easy Katowice,

Godz. 10:30-15:30.

Konferencja zakończy się uroczystym lunchem. Parking hotelowy jest bezpłatny dla uczestników wydarzenia. Tradycyjnie, konferencja jest bezpłatna. Tryb stacjonarny.

W załączeniu znajduje się oficjalne zaproszenie, program ramowy i skład Rady programowo – naukowej.

W trakcie konferencji wygłoszone zostaną prelekcje na temat m.in.:

KSSE S.A. jako narzędzie modernizacji Miasta,

Rozwój Metropolitalny aglomeracji miejskiej – narzędzia i zastosowania,

Siły i słabości  miast Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii,

Rola Gminy w budowaniu metropolitalnego klimatu inwestycyjnego,

Strategia GZM jako efekt synergii jej członków,

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako strategiczny projekt rozwojowy.

Wkrótce kolejne tematy.

UWAGA: ze względu na udział przedstawicieli władz: GZM, Miast Metropolii, Uczelni śląskich, Partnerów Głównych i Członków Wspierających PTE w Katowicach, ilość miejsc dodatkowych została ograniczona maksymalnie do 50!

Decyduje kolejność zgłoszeń!