Konferencja pt.: „Wyzwania i problemy w opiece zdrowotnej”.

W dniu dzisiejszym (10 maja 2023 r.) odbyła się II edycja konferencji pt.:

„Wyzwania i problemy w opiece zdrowotnej”.

Doskonali prelegenci i merytoryczne tematy (jak poniżej) zaowocowały bardzo dobrą frekwencją na poziomie blisko 90 osób.

Bardzo dziękujemy gospodarzom: Akademii Górnośląskiej im. Korfantego w Katowicach (współorganizator wydarzenia) w osobach: Jego Magnificencji prof. K. Szaflarskiemu, Pani Prorektor M. Adamczyk, Pani Dziekan dr M. Ruprich i Pani Dziekan dr A.Sobczyk – Kolbuch, prof. AG

a) „Przewlekła niewydolność żył –  jako problem społeczny”

prof. zw. dr hab. Krzysztof Ziaja, Akademia Górnośląska im. Korfantego w Katowicach, Wydział Medyczny

b) „Nowoczesne koncepcje zarządzania relacjami na rynku usług medycznych”

dr Małgorzata Ruprich, MBA – Prodziekan kierunku Kosmetologia na Wydziale Medycznym Akademii Górnośląskiej im. Korfantego 
w Katowicach.

c) „Compliance w zarządzaniu podmiotami leczniczymi – wybrane zagadnienia”

dr Ewa Popławska – Dyrektor ds. Zgodności  (Compliance Officer) AMERICAN HEART  OF POLAND, Sekretarz Zarządu PTE w Katowicach  i  Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie.

d) „Pacjent-klient w systemie ochrony zdrowia – postrzeganie jakości usług medycznych przez pacjentów”

dr n. med. Sandra Kryska – Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, American Heart of Poland, członek PTE w Katowicach.

e) „Znaczenie turystyki i rekreacji w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych”

dr Grzegorz Jankowski – Prodziekan ds. nauki, Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja w Akademii Górnośląskiej im. Korfantego  w Katowicach.

f) „Dysmorfofobia  jako problem medyczny i czynnik obniżający jakość życia”

mgr inż. Ewelina Cegiełko – Wykładowca akademicki w zakresie kosmetologii oraz makijażu permanentnego w Akademii Górnośląskiej im. Korfantego  w Katowicach.

g) „Wyzwania społeczne oraz psychologiczne w terapiach osób z rozszczepem ust i podniebienia jako przykład interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta”

mgr Klaudia Kamińska, wykładowca w Akademii Górnośląskiej im. Korfantego  w Katowicach.

A już 25 maja zapraszamy do kolejnej konferencji PTE Oddział Katowice pt.: „Transformacja Śląska. Zielony Śląsk”.


Zapraszamy do udziału w kolejnej bezpłatnej konferencji naukowej, tym razem będzie to II edycja konferencji pt.:

„Wyzwania i problemy w opiece zdrowotnej”.

Poniżej zaproszenie wraz z programem:

Data: 10 maja 2023 roku (środa),

Miejsce: Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach, 40-659 Katowice ul. Harcerzy Września 1939 nr 3. – Współorganizator wydarzenia.

Szczegóły dostępności sal w trakcie konferencji:

Aula A Ⅰ 10.00 – 13.00 – konferencja

Sala 118   09.00 – 15.00 – szatnia

Sala 009   13.00 – 15.00 – catering

Rejestracja: katowice@pte.pl

Wydarzenie ma charakter bezpłatny.

Miejsca parkingowe znajdują się  na terenie kampusu Akademii Górnośląskiej im. Korfantego w Katowicach.

Zaproszenie można przekazać dalej, a zgłoszenia proszę przesyłać na adres: katowice@pte.pl