Ogólnopolska Konferencja naukowa pt.
„Ekonomiczne skutki pandemii – edycja II” za Nami!

W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska
Konferencja naukowa pt. „Ekonomiczne skutki pandemii – edycja II”.

W załączeniu przekazujemy zrzuty poszczególnych prelekcji (plik pdf), a poniżej kilka faktów z w/w wydarzenia.

(Już teraz zapraszamy na kolejną konferencję pt. „Przedsiębiorcy w
czasach kryzysu – wybrane problemy i analizy”. Data: 15 czerwca 2021
roku. Jeśli sytuacja pozwoli nasze wydarzenie odbędzie się w trybie
stacjonarnym lub hybrydowym).

Ogólnopolska Konferencja naukowa pt.

„Ekonomiczne skutki pandemii – edycja II” (relacja).Konferencję zorganizowało:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach

Partnerzy Główni:

PKO TFI, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A., PZU Inwestycje, Cordis Logistic, KBZ Żuradzka & Wspólnicy, TiM
S.A., Rotary Club Katowice, Jurajski Dom Brokerski, BetaMed S.A., BC
Doradztwo Biznesowe, Zakon Maltański Polska, Huta Pokój S.A., Im-R.pl

Prelegenci:

Łukasz Kwiecień – Wiceprezes Zarządu PKO TFI

Ewa Kiempista – Dyrektor Biura Klientów Instytucjonalnych PKO TFI

Mariusz Ogrodnik – Dyrektor ds. Sprzedaży Regionalnej TFI PZU S.A.

Marek Akciński – Prezes Zarządu „Huta Pokój” S.A.

dr Sebastian Bogus – Prezes Zarządu Jurajski Dom Brokerski

Mec. Joanna Boroń – Adwokat / Senior Counsel w KBZ Żuradzka & Wspólnicy

Mariusz Glenszczyk – Prezes Zarządu TiM S.A.

Anna Bułkowska – Dyrektor Rozwoju Cordis Logistic__

Mateusz Drabek – Interim Manager

prof. dr hab. Grażyna Musiał – Członek PTE w Katowicach.

Rada programowa:

DR JERZY PODSIADŁO
(PREZES ZARZĄDU – PTE W KATOWICACH)

ŁUKASZ KWIECIEŃ
(WICEPREZES ZARZĄDU – PKO TFI)

DR JANUSZ MICHAŁEK
(PREZES ZARZĄDU – KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.)

BEATA DRZAZGA
(PREZES ZARZĄDU – BETAMED S.A.)

MARIUSZ GLENSZCZYK
(PREZES ZARZĄDU – TiM S.A.)

MAREK AKCIŃSKI
(PREZES ZARZĄDU – „HUTA POKÓJ” S.A.)

DR SEBASTIAN BOGUS
(PREZES ZARZĄDU – JURAJSKI DOM BROKERSKI)

ANNA BUŁKOWSKA
(DYREKTOR – DYREKTOR ROZWOJU CORDIS LOGISTIC)

MARIUSZ OGRODNIK
(DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY REGIONALNEJ TFI PZU S.A.)

  MEC. JOANNA BOROŃ
(ADWOKAT / SENIOR COUNSEL –  KBZ Żuradzka & Wspólnicy)

BARBARA CYGANIK
(BC DORADZTWO BIZNESOWE)

EWA KIEMPISTA
(DYREKTOR BIURA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH – PKO TFI)

PIOTR RYBICKI

(EKSPERT CORPORATE GOVERNANCE, portal NadzórKorporacyjny.pl)

DR BEATA BARSZCZOWSKA
(CZŁONEK I EKSPERT PTE W KATOWICACH)

Moderator konferencji:

dr Beata Barszczowska (członek/ekspert PTE w Katowicach)

Koordynator konferencji: 

Adam Sztukowski (Dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach),

dr Ewa Popławska (Członek i Ekspert PTE w Katowicach).

prof.-Musial

zrzuty-konferencja-21.04