Relacja z konferencji: „Zarządzanie finansami – inwestycje, ryzyka a przewaga konkurencyjna”

W dniu dzisiejszym (14.10.2021 r.) zakończyła się przedostatnia konferencja PTE w Katowicach.

Tym razem temat przewodni konferencji brzmiał:

„Zarządzanie finansami, inwestycje, ryzyka a przewaga konkurencyjna”.

W trakcie konferencji (po prelekcjach głównych) odbył się panel dyskusyjny z ekspertami ze środowiska gospodarczego i naukowego. Wśród ekspertów znaleźli się przedstawiciele nauki w ujęciu czterech uczelni wyższych, tj. Akademia WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie i Katowicach, GWSH im. Korfantego w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a także przedstawiciele biznesu, m.in.: TF Silesia, PKO TFI, Kancelaria SAS Restrukturyzacje, BC Finanse, ZOZ w Świętochłowicach Sp.  z o.o. i inni.

ZAPROSZENI EKSPERCI DO PANELU DYSKUSYJNEGO:

Barszczowska Beata, dr – Członek Zarządu i Ekspert PTE w Katowicach, Wicedyrektor w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A 

Cyganik Barbara – Dyrektor Okręgu dla OVB, Właściciel BC Finanse, Członek Zarządu PTE w Katowicach,,

Kiempista Ewa – Dyrektor ds. Klientów Strategicznych PKO TFI,

Kosiń Paweł, dr hab., prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Członek Zarządu PTE w Katowicach,

Kossowski Jarosław – Menedżer ds. Nadzoru Właścicielskiego, TF Silesia Sp. z o.o.,

Król Tomasz – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,

Nowak-Żółty Edyta, dr – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie, Akademia WSB,

             Popławska Ewa, dr – Adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Właściciel PRO-SYSTEM-QUALITY, Członek Zarządu PTE w Katowicach,

             Przytocka Anita – Radca Prawny, Prezes Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.,

Rybicki Piotr – EKSPERT CORPORATE GOVERNANCE, portal NadzórKorporacyjny.pl 

Sawa Małgorzata – Prezes Zarządu, Radca Prawny, Kancelaria SAS Restrukturyzacje, 

Siarkowski Marcin – Menedżer ds. Analiz Strategicznych, TF Silesia Sp. z o.o.,

Siwka Maciej – Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Kancelaria SAS Restrukturyzacje, 

Sobczyk – Kolbuch Anna, dr, prof. GWSH –  Prodziekan ds. współpracy z zagranicą GWSH w Katowicach, Członek Komisji Rewizyjnej w Katowicach,

Dziękujemy za obecność!

Zapraszamy 4 listopada na naszą ostatnią konferencję w 2021 roku – III edycja konferencji o GZM pt.:

„Aktualne problemy i wyzwania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”.

Poniżej prezentujemy pierwszych prelegentów naszej konferencji o GZM:

– Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii,

– dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu KSSE S.A.,

– prof. dr hab. Andrzej Klasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

– prof. dr hab. Małgorzata Czornik –  Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

– Ewa Fudali – Bondel – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego / Naczelnik Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów UM Dąbrowa Górnicza,

– Przedstawiciele Urzędu Miasta KATOWICE/CHORZOWA/SOSNOWCA,

– prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

– prof. dr hab. Tomasz Papaj – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

– Mec. Małgorzata Sawa – Prezes Zarządu, Radca Prawny, Kancelaria SAS Restrukturyzacje.

Za tydzień pełen program wraz z zaproszeniem. Wydarzenie bezpłatne.