Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd PTE Oddział Katowice – kadencja 2015-2020.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach zgodnie ze Statutem PTE i podjętą Uchwałą Zarządu z dnia 15 czerwca 2021 roku ustala termin Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego w kadencji 2015-2020 na dzień 4 sierpnia 2021 roku o godz. 14:00 (I termin), godz.14:15 (II termin).

Miejscem Zjazdu Oddziału będzie teren Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, budynek „N” ul. Koszarowa 6 lub Novotel Katowice Centrum (dokładny adres podamy po 10 lipca na adresy e-mail wskazane w deklaracjach członkowskich).

Do wiadomości:

Uchwała nr 30/3/ZO/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku Zarządu Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice w sprawie Zjazdu
Sprawozdawczo – Wyborczego

Zgodnie z zapisami Statutu PTE Zarząd Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego  w Katowicach  uprawomocnia przygotowania do Zjazdu
Sprawozdawczo – Wyborczego w Towarzystwie rozpoczęte z dniem  podjęcia
Uchwały i zakończone Zjazdem Oddziału.

Na podstawie Statutu PTE ustala się termin Zjazdu Oddziału na dzień: 4
sierpnia 2021 roku godz.: 14:00 I termin,  godz.: 14:15 II termin.
Miejscem Zjazdu będzie:  Novotel Katowice Centrum  –  aleja
Roździeńskiego 16 lub Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – ul.
Koszarowa 6.

Uprzejmie prosimy (z racji obostrzeń związanych z Covid – 19 i
aktualnymi przepisami prawa) o potwierdzenie Państwa obecności na
Zjeździe do dnia 21 lipca 2021 roku.

Pozostajemy w kontakcie. Materiały na Zjazd są w opracowaniu i przesłane
zostaną na Państwa adresy e-mail podane w deklaracjach członkowskich.

Prosimy o weryfikację swoich indywidualnych adresów e-mail poprzez
kontakt na adres: katowice@pte.pl

Porzadek-obrad-Zjazdu-Oddzialu-2015-2020


pismo-do-czlonkow