Współpraca z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach

Informujemy, iż w piątek 17 lutego 2023 roku podpisano porozumienie pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Katowicach a Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach.

Porozumienie zakłada m.in.:

– wzajemną promocję organizowanych szkoleń, konferencji, eventów i innych wydarzeń,

– wymianę doświadczeń, uzupełnianie wiedzy i umiejętności pracowników Izby oraz PTE poprzez umożliwienie udziału w różnych formach spotkań, konferencji na zasadach preferencyjnych, każdorazowo odrębnie uzgadnianych,

– doradztwo biznesowe, poszukiwanie nowych kontaktów biznesowych,

– prowadzenie badań eksperckich,

– współpracę w zakresie podnoszenia jakości gospodarki i jej promocji w kręgach biznesowych.

Nadzór nad wykonaniem postanowień Porozumienia ze strony PTE w Katowicach sprawować będzie: Adam Sztukowski – Dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach.

Wkrótce więcej szczegółów nowych współpracy.

RIPH będzie także Partnerem nadchodzących konferencji w naszym Oddziale.