Za nami pierwsze „Sympozjum Kół Naukowych”

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, w dniu dzisiejszym zakończyło się pierwsze wydarzenie PTE w Katowicach w 2022 roku pt.:

„Sympozjum Kół Naukowych. Biznes i Nauka w czasach pandemii – wnioski, wyzwania, szanse i zagrożenia”

Otwarcia Sympozjum dokonała (w imieniu dra Jerzego Podsiadło – Prezesa Zarządu PTE w Katowicach) Pani dr Beata Barszczowska – Wiceprezes Zarządu PTE w Katowicach.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla naszych moderatorów w osobach (alfabetycznie):

1.      Chęcińska – Kopiec Agnieszka, dr – AWF w Katowicach, Członek PTE w Katowicach,

2.      Kosiń Paweł, dr hab., prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wiceprezes Zarządu PTE w Katowicach,

3.      Kot – Radojewska Magdalena, dr – Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji – Akademia WSB, Członek Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach,

4.      Popławska Ewa, dr – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Sekretarz Zarządu PTE w Katowicach,

5.      Sobczyk – Kolbuch Anna, dr, prof. GWSH – Prodziekan ds. współpracy z zagranicą GWSH, Członek Komisji Rewizyjnej w Katowicach,

Największe podziękowania składamy na ręce Kół Naukowych, ich Przewodniczących oraz Opiekunów!

Merytoryczne prezentacje i przyjazne kuluarowe rozmowy (wraz z wymianą doświadczeń w pracach poszczególnych Kół) stanowią największą wartość naszego Sympozjum.

W załączeniu wybrane zdjęcia, a poniżej prezentujemy skład Rady naukowo – programowej naszego wydarzenia:

Adamczyk Marta – Prorektor ds. organizacji i rozwoju , GWSH im. Korfantego w Katowicach,

Barszczowska Beata, dr – Wiceprezes Zarządu PTE w Katowicach,  Wicedyrektor ARP S.A. Oddział w Katowicach,

Chęcińska – Kopiec Agnieszka, dr – AWF w Katowicach, Członek PTE w Katowicach,

Dacko – Pikiewicz Zdzisława, dr hab., prof. AWSB – JM Rektor Akademii WSB, Członek Zarządu PTE w Katowicach,

Koj Krzysztof, dr, – Dziekan, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie,

Kosiń Paweł, dr hab., prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wiceprezes Zarządu PTE w Katowicach, Członek Zarządu Krajowego PTE  w Warszawie,

Kot – Radojewska Magdalena, dr – Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji – Akademia WSB, Członek Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach,

Lis Marcin, dr –  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem – Akademia  WSB, Wiceprezes Zarządu PTE w Katowicach,

Michałek Janusz, dr – Prezes Zarządu Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Olszak Celina, prof. dr hab. inż – JM Rektor Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pachucki Mirosław – Dział Organizacyjno – Prawny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Podsiadło Jerzy, dr – Prezes Zarządu PTE w Katowicach, Członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE w Warszawie,

Popławska Ewa, dr – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Sekretarz Zarządu PTE w Katowicach,

Rzeszowski  Mateusz  –  Dział Organizacyjno – Prawny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Sobczyk – Kolbuch Anna, dr, prof. GWSH – Prodziekan ds. współpracy z zagranicą GWSH im. Korfantego w Katowicach, Członek Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach,

Szaflarski Krzysztof, dr hab., prof. GWSH – JM Rektor GWSH im. Korfantego w Katowicach, Członek Zarządu PTE w Katowicach,

Sztukowski Adam –  Dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach/Koordynator Konferencji  PTE w Katowicach.

Już pod koniec marca zapraszamy na naszą pierwszą konferencję pt.

„III edycja konferencji – Ekonomiczne skutki pandemii – doświadczenia, perspektywy, zagrożenia.”

Data: 23 marca 2022 r.

Miejsce: Vienna House Easy Katowice.

Wkrótce więcej szczegółów.