Zaproszenie na Sympozjum Kół Naukowych

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym pierwszym wydarzeniu w 2022 roku, tj.

 „Sympozjum Kół Naukowych. Biznes i Nauka w czasach pandemii – wnioski, wyzwania, szanse i zagrożenia”.

Poniżej pełne zaproszenie wraz z celami sympozjum, programem i składem Rady programowo – naukowej:

Data: 27 stycznia 2022 r.,

Miejsce: Hotel Vienna House Easy Katowice,

Godz.: 9:00-15:00.

Uwaga:

1. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 40. W przypadku braku wolnych miejsc, osoba nowo zgłoszona zostanie wpisana na tzw. listę rezerwową,

2. Zgłoszenie obejmuje uczestnictwo indywidualne lub zbiorowe, tj. Opiekuna/Przewodniczącego wraz z reprezentacją Koła w liczbie 2 osób,

3. Osoby zgłaszające się proszone będą o wypełnienie:

a) „oświadczenia uczestnika” pod kątem RODO i odpowiedzialności wiążącej się z respektowaniem zasad służących zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie pandemii,

b) „zgody na wykorzystanie wizerunku”  m.in. w kontekście zdjęć lub filmów, które mogą, ale nie muszą zostać opublikowane na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach oraz na stronach: https://www.facebook.com/  i https://pl.linkedin.com służacych promocji PTE w Katowicach.

Prosimy również o zabranie maseczek ochronnych.