Zjazd Krajowy PTE w Warszawie. Przedstawiciele PTE w Katowicach w Organach PTE – relacja.

W dniu 18.10.2021 r. odbył się XXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Krajowy PTE w Warszawie.

Nowym Prezesem Zarządu Krajowego został prof. dr hab. Marian Gorynia!

Z przyjemnością informujemy, że Zjazd reprezentowany był przez Prezesa Zarządu i Delegatów PTE w Katowicach w osobach:

1.      dr Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu PTE w Katowicach,

2.      dr Barszczowska Beata – Członek Zarządu PTE w Katowicach,

3.      mgr Cyganik Barbara – Członek Zarządu PTE w Katowicach,

4.      mgr Glenszczyk Mariusz – Delegat i Członek PTE w Katowicach, Prezes TiM    S.A. -Partnera Głównego PTE w Katowicach,

5.      prof. dr hab. Kosiń Paweł – Członek Zarządu PTE w Katowicach,

6.      dr Popławska Ewa – Członek Zarządu PTE w Katowicach,

7.      dr Sobczyk – Kolbuch Anna, prof. GWSH – Członek Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach,

8.      mgr Sztukowski Adam – Dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach.

Wobec powyższego, do poszczególnych organów PTE oddelegowani zostali:

(przy jednoznacznym wyniku wyborów)

1.      Zarząd Krajowy PTE: dr Jerzy Podsiadło (automatycznie jako Prezes Oddziału Katowice, a także wybrany do Prezydium Zarządu Krajowego w trakcie ukonstytuowania ZK PTE) oraz w wyniku wyborów tajnych: prof. dr hab. Paweł Kosiń – Członek Zarządu PTE w Katowicach,

2.      Krajowa Komisja Rewizyjna: mgr Glenszczyk Mariusz – Delegat i Członek PTE w Katowicach, Prezes TiM S.A. – Partnera Głównego PTE w Katowicach,

3. Rada Naukowa PTE: dr Podsiadło Jerzy – Prezes Zarządu PTE w Katowicach, dr Barszczowska Beata – Członek Zarządu PTE w Katowicach,
prof. dr hab. Alojzy Czech – Wieloletni Członek PTE w Katowicach, Sekretarz Zarządu i Dyrektor Biura, dr Popławska Ewa – Członek Zarządu PTE w Katowicach, dr Sobczyk – Kolbuch Anna – Członek Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach,