Wykaz firm działających przy naszym Oddziale

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Górnośląska Spółdzielnia Handlowa „SPOŁEM”, Katowice

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Poland S.A. Dąbrowa Górnicza

……………………………………………………………………………………………………………………………..

PSS Społem Katowice

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA”, Katowice
……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..