Podstawy prawne

Podstawy prawne działalności:

Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS 0000123128 z dnia 16.07.2002. nr poz. Rej. 1

Uprawnienia do działalności szkoleniowej:

  •      Niepubliczna      Placówka Kształcenia Ustawicznego (wpis do rejestru Kuratorium Oświaty 378/92      przekazany do ewidencji m. Katowice nr 13/2000)
  •      Wpis do Rejestru      Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (nr      ewid. 2.24/00002/2004).
  •      Centrum Szkoleń i      Studiów PTE w Katowicach zostało włączone do Centralnego Rejestru      Jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń pracowników      służby cywilnej państwa.