Historia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach

powstało 17 czerwca 1948 roku jako oddział ogólnopolskiego stowarzyszenia. Od samego początku statutowym zadaniem Towarzystwa było i pozostaje krzewienie wiedzy ekonomicznej w różnych formach, ochrona zawodu ekonomisty oraz doskonalenie jego umiejętności praktycznych.

Od dnia 16 grudnia 1991 roku Oddział usamodzielnił się, uzyskując osobowość prawną (nr rej. ST-544 Dział A Sądu Wojewódzkiego w Katowicach).

Statutowe władze Towarzystwa stanowią: zarząd i komisja rewizyjna, wybierane na walnym zgromadzeniu członków. Kadencja trwa 5 lat.

Prezesami zarządów byli:

  • doc. dr Edward Rose (1948-1949)
  • doc. dr Maksymilian J. Ziomek (1949-1953)
  • prof. dr Marian Frank (1953-1964)
  • prof. dr hab. Józef Szyrocki (1964-1980)
  • prof. dr hab. Teodor Kramer (1980-1989)
  • prof. dr hab. Jerzy Rokita (1989-1993)
  • prof. dr hab. Leszek Żabiński (1993-2005)
  • prof. dr hab. Andrzej S. Barczak (2005-2014)
  • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka (2014-2017)
  • dr Jerzy Podsiadło (2017 – nadal)