OWE – INFORMACJE OGÓLNE

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r.

Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Za organizację Olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej.
Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

           W pierwszych dwudziestu pięciu edycjach Olimpiady wzięło udział prawie 285 tys. uczniów. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do grupy najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników.

             Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Jednocześnie warto podkreślić, że udział uczniów w finałach ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich.

             Szczegółowe informacje na temat zawodów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem: www.pte.pl/owe

              Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Skład osobowy Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach:

1.  dr Ewa Popławska – Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach

(Sekretarz Zarządu PTE w Katowicach w kadencji 2021 – 2026),

2.  mgr Barbara Cyganik – członkini Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach

(Członkini Zarządu PTE w Katowicach w kadencji 2021 – 2026),

3.  dr Joanna Czech – Rogosz – członkini Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach

(członkini zwyczajna PTE w Katowicach, wieloletnia Sekretarz Komitetu Okręgowego OWE),

4.  mgr inż. Iwona Wiekiera – członkini Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach

(członkini zwyczajna PTE w Katowicach, wieloletnia członkini Komitetu Okręgowego OWE),

5.  mgr inż. Weronika Trybała – członkini Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach

(członkini zwyczajna PTE w Katowicach).