Doradztwo i badania rynkowe

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział  Katowice

proponuje usługi w zakresie:

 • kompleksowe doradztwo ekonomiczne, organizacyjne, prawne i podatkowe
 • analizy, business plany
 • badania marketingowe
 • aplikację procesów restrukturyzacji i prywatyzacji
 • controlling finansowy
 • monitoring i diagnostykę ekonomiczną
 • wdrażanie systemów zarządzania
 • wycenę przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych
 • studium wykonalności projektów inwestycyjnych
 • strategii zarządzania przedsiębiorstwem
 • strategii rozwiązywania problemów społecznych
 • strategii rozwoju miasta
 • budowania strategii promocji jednostki terytorialnej

 

Zobacz generalne zasady współpracy z PTE

 

 

W powyższych opracowaniach PTE O/Katowice

posiada niezbędną wiedzę, zespół profesjonalnych ekspertów jak również listy referencyjne.

 

 

Ważne! Strategia Społecznej Odpowiedzialności (CSR) według normy ISO 26 000