Zostań członkiem PTE

Dołącz do Nas – poproś o deklarację, wypełnij i prześlij na adres e-mail.

Zapraszamy FIRMY jak i OSOBY FIZYCZNE!

Uchwała nr 14/10/ZO/2017

Na podstawie § 50 Statutu PTE, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego Oddział Katowice postanawia ustalić:

–       od dnia 01.07.2017 roku wysokość składki rocznej dla nowo przyjętych
członków zwyczajnych w wysokości: 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych)
rocznie.

–       od dnia 01.07.2017 roku wysokość składki rocznej dla członków
zwyczajnych będących studentami w wysokości: 60,00 zł (sześćdziesiąt
złotych) rocznie.

–      od dnia 01.07.2017 roku wysokość składki rocznej dla członków
zwyczajnych będących na emeryturze lub rencie w wysokości: 24,00  zł
(dwadzieścia cztery złote).

oraz

–  od dnia 01.01.2018 roku wysokość składki rocznej dla wszystkich
członków zwyczajnych (poza emerytami, rencistami i studentami) w
wysokości: 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) rocznie.

Numer konta Oddziału: PKO BP 31 1020 2313 0000 3102 0172 1422