Działalność statutowa

Celem głównym Towarzystwa jest krzewienie i popularyzacja wiedzy ekonomicznej.

Podstawowymi formami realizacji są konferencje, seminaria, odczyty, spotkania dyskusyjne, publikacje.