Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego – nowy członek

W listopadzie 2017 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach została członkiem, a także partnerem wspierającym
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach.

GWSH została wielokrotnie doceniona prestiżowymi nagrodami oraz wysokimi
lokatami w rankingach Uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
W ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy”
przeprowadzonym w 2017 r., została uznana za jedną z dziesięciu
najlepszych Uczelni niepublicznych w Polsce.
W 2017 r. otrzymała tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017 oraz
zajęła wysoką lokatę w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych w Polsce
organizowanym przez czasopismo Rzeczpospolita, plasując się w pierwszej
20-stce wśród Uczelni publicznych oraz niepublicznych w Polsce.

http://www.gwsh.pl/