Jubileusz 70-lecia Oddziału.

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach,

W roku bieżącym nasze Towarzystwo w Katowicach obchodzi 70 – lecie
założenia. Dokładnie 17 czerwca w 1948 roku przy udziale 20 członków
podjęto uchwałę o utworzeniu Katowickiego Oddziału PTE, a pierwszym
prezesem Zarządu został doc. dr Edward Rose.
W związku z tym Jubileuszem mamy zaszczyt zaprosić Państwa na symboliczny
poczęstunek połączony z odczytem, który odbędzie się 20 czerwca, tj.
środa na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w budynku „N”
przy ul. Koszarowej w godz. 16:00-18:00. Dokładną nazwę sali podamy w
osobnej wiadomości.
UWAGA: ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do 28 maja br.

Oficjalne zaproszenie w postaci pliku JPG: