KONFERENCJA NAUKOWA

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach,

 

Prezentujemy najważniejsze (pierwsze) informacje dotyczące wspólnej
Konferencji Naukowej PTE w Katowicach we współpracy z
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
Nastąpiła zmiana daty konferencji z dnia 18 na 25 października 2018 roku.
Dla naszych Członków udział w Konferencji jest bezpłatny (decydują
opłacone składki). Kolejne szczegóły dostarczą Państwu wiedzę odnośnie
prelegentów i partnerów konferencji.

KONFERENCJA NAUKOWA pn.: „EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII”
TERMIN: 25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.,
MIEJSCE: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH,
GODZINA: 10:00 – 18:00,
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: 9:00-10:00

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. OPŁATA KONFERENCYJNA:
DLA CZŁONKÓW PTE W KATOWICACH:  brak (decyduje opłacona składka za rok 2018)
2. OPŁATA KONFERENCYJNA (za uczestnictwo):
DLA POZOSTAŁYCH OSÓB:  100,00 złotych.
3. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ WRAZ Z OPŁATĄ:
(MIEJSCA ORGANICZONE DO 100 OSÓB):  15 września 2018 r.
4. ZGŁOSZENIA PROSIMY WYSYŁAĆ NA E-MAIL: katowice@pte.pl
KONTAKT DODATKOWY: telefon: 32 259-88-78, tel/fax: 32 258-54-82,
E-mail: katowice@pte.pl
5. OPŁATĘ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO:
PKO BP 31 1020 2313 0000 3102 0172 1422
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, ul. Koszarowa 6 / lok. 167, 40-068 Katowice
Tytułem: opłata za udział w konferencji, imię i nazwisko uczestnika oraz stopień naukowy.