Konferencja Naukowa Oddziału o Metropolii 25.10.2018

Zapraszamy na Konferencję Naukową

pn. „Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,

która odbędzie się 25 października 2018 r. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych.

Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

W programie Konferencji zaplanowano przemówienie inauguracyjne z udziałem
JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Roberta
Tomanka, prof. UE, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii mgra Kazimierza Karolczaka oraz Prezesa Zarządu PTE w
Katowicach dra Jerzego Podsiadło.

Podczas Konferencji wystąpią:

mgr Danuta Kamińska (Wiceprzewodnicząca Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
dr Zbigniew Canowiecki (Prezydent „Pracodawców Pomorza” oraz Michał
Glaser (Dyrektor Biura, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot,
prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Katedra Logistyki Społecznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
dr hab. Robert Pyka (Dyrektor ds. naukowych, Instytut Socjologii,
Uniwersytet Śląski),
dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE (Katedra Badań Strategicznych i
Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
dr hab. Igor Zachariasz, prof. ndzw. (Katedra Nauk o Administracji,
Uczelnia Łazarskiego Warszawa).

Moderatorem prelekcji będzie dr Marcin Baron z Katedry Badań
Strategicznych i Regionalnych. Konferencję zwieńczy panel dyskusyjny
moderowany przez Panel dyskusyjny moderowany przez dra hab. Roberta Pykę
(Dyrektora ds. naukowych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski). Ważne
informacje:

Termin zgłoszeń: do 30.09.2018 r.
Miejsce: UE Katowice, Aula CNTI (ul.Bogucicka 5, 40-001 Katowice),
Czas trwania: 10:00-14:00
Rejestracja uczestników: 9:00-10:00

 

KONFERENCJA - ZAPROSZENIE