Konferencja Naukowa „Pracownicze Plany Kapitałowe”

W dniu 3 kwietnia w AULI CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się Konferencja Naukowa

pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe”.

 

Konferencję zorganizowali: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach i PKO TFI (Patronat Merytoryczny)

 

 

Dziękujemy naszym Patronom Honorowym: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Katowicach, a także Partnerom:

 

1.         Kancelaria Finansowo – Księgowa KFK Expert Sp. z o.o.,

2.         BETAMED Centrum Medyczne S.A.,

3.         AKADEMIA WSB,

4.         Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z Zamiejscowym Wydziałem w Chorzowie i Katowicach,

5.         GTL S.A. , Katowice Airport

 

Patronat Medialny objęli: Magazyn WHY STORY  i  EUROPERSPEKTYWY.

 

Dziękujemy Radzie Programowej w składzie:

1.dr Jerzy Podsiadło                                                                        

(PREZES ZARZĄDU PTE W KATOWICACH)

2. dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

(JM REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH)

3. dr Janusz Michałek

(PREZES ZARZĄDU KSSE S.A.)

4. mgr Ewa Kiempista

(DYREKTOR DS. KLIENTÓW STRATEGICZNYCH PKO TFI S.A.)

5. dr Beata Barszczowska

(CZŁONEK RADY DYREKTORÓW STOWARZYSZENIA INTERIM MANAGERS W WARSZAWIE / CZŁONEK PTE W KATOWICACH)

 

Podczas Konferencji wystąpili:

 

1. mgr Łukasz Kwiecień (Wiceprezes Zarządu PKO TFI)

2. dr Sławomir Sklinda (Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami PKO TFI)

3. dr Piotr Kania (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

4. mgr Anna Kędzierska – Adamczyk (Specjalista ds. Kadrowo – Płacowych, Katedra Zarządzania – Akademia WSB)

5. dr Łukasz Dwojak (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)

 

Moderatorem prelekcji była Pani Maria Trepińska – Dziennikarz Ekonomiczny.

 

Więcej informacji wkrótce na stronie www.ptekatowice.pl – tam też znajdzie się video z transmisji Konferencji oraz prezentacje.

 

Już teraz zapraszamy Państwa na nasze kolejne Konferencje i Seminaria w roku 2019! Będzie ich w sumie 3 lub 4!

 


Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach,

Przypominamy, że już 3 kwietnia odbędzie się bezpłatna Konferencja Naukowa
PTE w Katowicach i PKO TFI pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe”! Zapraszamy!

Dotychczasowymi Partnerami Konferencji zostali:

1.AKADEMIA WSB,
2.BETAMED Centrum Medyczne S.A.,
3.Kancelaria Finansowo – Księgowa KFK Expert Sp. z o.o.,
4.WSB w Poznaniu z Zamiejscowym Wydziałem w Chorzowie,
5.GTL S.A.,
6.KSSE S.A

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach oraz Patronatem Honorowym Prezesa KSSE S.A.

Poniżej informacje szczegółowe (program już wkrótce):
•Data i miejsce: 03.04.2019 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
budynek CNTI przy ul. Bogucickiej 5, (AULA CNTI lub Sala Konferencyjna
2.19 CNTI)
•Czas trwania: 10:00-14:00 (w tym lunch na zakończenie Konferencji),
•Patron Merytoryczny: PKO TFI,
•Patron Honorowy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i KSSE S.A.
•Prelegenci: Wiceprezesi PKO TFI, pracownicy naukowi z: Akademia WSB,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, WSB w Poznaniu z Zamiejscowym
Wydziałem w Chorzowie.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! Prosimy o
zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: katowice@pte.pl

KONFERENCJA kwiecien KSSE SA korekta


Konferencja Naukowa pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe”

Realizowana wspólnie z PKO TFI już 3 kwietnia 2019 roku!

 

Poniżej najnowsze informacje (stan na 14 lutego) dotyczące wydarzenia
(cały czas trwają rozmowy w zakresie dodatkowych Patronatów jak Partnerów
przy Konferencji):

•Data i miejsce: 03.04.2019 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
budynek CNTI przy ul. Bogucickiej 5,
•Czas trwania: 10:00-14:00 (w tym lunch na zakończenie Konferencji),
•Patron Merytoryczny: PKO TFI,
•Patron Honorowy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
•Prelegenci: Wiceprezesi PKO TFI, pracownicy naukowi z: Akademia WSB,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, WSB w Poznaniu z Zamiejscowym
Wydziałem w Chorzowie.
•Wybrane tematy wystąpień: „Pracownicze Plany Kapitałowe – skutki
podatkowe oraz w zakresie obciążeń ZUS dla pracownika i pracodawcy” , „PPK
a ryzyko w systemie emerytalnym – ujęcie finansowe.” , „Pracownicze
Programy Emerytalne – realna szansa na wyższe emerytury czy obciążenie
pracownika i pracodawcy?”

Wkrótce kolejne informacje!

UWAGA: liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! Prosimy o
zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: katowice@pte.pl