Konferencja pt.: „Pracownicze Plany Kapitałowe – ciąg dalszy – doświadczenie z pierwszego etapu wdrożenia „.

W dniu dzisiejszym, tj. 10 grudnia 2019 r. odbyła się Konferencja pt.:
„Pracownicze Plany Kapitałowe – ciąg dalszy – doświadczenie z pierwszego
etapu wdrożenia „.

Konferencję zorganizowali: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, PKO TFI (Patronat Merytoryczny) i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Partnerzy Główni:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Pośrednictwo i Doradztwo
Finansowe „Barbara”, SIM Stowarzyszenie Interim Managers.

Podczas konferencji wystąpili:
mgr Łukasz Kwiecień (Wiceprezes Zarządu PKO TFI), prof. dr hab. Radosław Pacud (Katedra Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Piotr Kania (Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Moderatorem prelekcji były Panie: dr Beata Barszczowska (Członek Rady
Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Warszawie / Członek PTE w Katowicach) oraz mgr Barbara Cyganik (Pośrednictwo i Doradztwo Finansowe Barbara / Członek PTE w Katowicach)

Rada programowa konferencji:
dr Jerzy Podsiadło (Prezes Zarządu PTE w Katowicach), dr hab. Robert
Tomanek, prof. UE (JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), dr Janusz Michałek (Prezes Zarządu KSSE S.A.), mgr Ewa Kiempista (Dyrektor ds. Klientów Strategicznych PKO TFI S.A.), dr Beata Barszczowska (Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Warszawie / Członek PTE w Katowicach), mgr Barbara Cyganik (Pośrednictwo i Doradztwo Finansowe „Barbara” / Członek PTE w Katowicach)

Komitet organizacyjny:
mgr Adam Sztukowski (Dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach)

Dziękujemy wszystkim obecnym! Do zobaczenia w 2020 roku na kolejnych
wydarzeniach realizowanych przez PTE w Katowicach!