Konferencja w PTE Oddział Bydgoszcz.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w
Bydgoszczy zapraszamy na konferencję naukową pn. „Zrównoważony rozwój
województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania”.
Konferencja odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej PTE w Bydgoszczy:
http://pte.bydgoszcz.pl/konferencje/zrownowazony-rozwoj-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-bariery-i-wyzwania/formularz-zgloszeniowy/

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!