Nowy Prezes i Wiceprezesi Zarządu Oddziału

Informujemy, że zostały złożone (osobiście) rezygnacje z funkcji w
Zarządzie niżej wymienionych osób:

1. Pani prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – prezes Zarządu,

2. Pani prof. zw. dr hab. Janina Harasim – wiceprezes Zarządu,

3. dr hab. Małgorzata Dobrowolska – członek Zarządu.

Wszystkie rezygnacje zostały złożone do Zarządu Oddziału.

W związku z powyższym (respektując zapisy Statutu PTE m.in. § 29 ust. 3 w
związku z § 51 ust. 4 oraz § 51 ust. 2, poparte informacją z Zarządu
Krajowego PTE) na ostatnim posiedzeniu Zarządu (dnia 1 czerwca br.) w
głosowaniu tajnym wybrano nowego prezesa i wiceprezesów Zarządu Oddziału w
trwającej kadencji 2015-2020.

Wyniki wyborów:

Prezes Zarządu:

Pan dr Jerzy Podsiadło (m.in. wiceprezes w kadencji 2010-2015 i bieżącej),

Wiceprezesi:

Pani mgr Halina Wittek (m.in. wieloletni członek Komisji Rewizyjnej,
Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i członek Zarządu w
kadencji 2010-2015 i bieżącej),

Pan mgr Mirosław Motyka (m.in. członek Zarządu w kadencji 2010-2015 i
bieżącej).

Informujemy także, że trwają prace aktualizacyjne na stronie Oddziału oraz
zmiany prawne w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Proszę oczekiwać na kolejne informację.