Odczyty, seminaria, sympozja

Cykl warsztatów „Autoprezentacja dla kadry zarządzającej”

zakończone sukcesem.      Uprzejmie informujemy, iż dzięki WĘGLOKOKS S.A. (Partner) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice dnia 12 maja br. zakończyło cykl seminariów i warsztatów pt. „Autoprezentacja dla kadry zarządzającej”. Ostatnie spotkanie pod nazwą „Punktualność jako jeden z głównych atrybutów autoprezentacji – zarządzanie czasem” zaowocowało indywidualnymi warsztatami pomiędzy trenerem całego cyklu, a uczestnikami.
Dziękujemy naszemu Partnerowi Węglokoks S.A.

za reklamowanie przedsięwzięcia.

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 8 kwietnia o godz. 10:00 Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice wraz z WĘGLOKOS S.A.
zorganizowało w ramach nieodpłatnej działalności statutowej seminarium pt.
„Autoprezentacja dla kadry zarządzającej” czyli „Jak zwiększyć swoją
atrakcyjność interpersonalną – psychologiczne i stylizacyjne metody
kreowania wizerunku kadry kierowniczej”

Uczestnikom dziękujemy!

Dnia 4 marca o godz. 10:00 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice
wraz z WĘGLOKOS S.A. zorganizowało w ramach nieodpłatnej działalności
statutowej seminarium pt. „Autoprezentacja dla kadry zarządzającej”

Duże zainteresowanie tematyką seminarium zaowocowało znakomitą frekwencją
wśród słuchaczy, a także czynnym udziałem w dyskusji.

Kolejna edycja już wkrótce!

Dnia 21 lutego 2013 odbyło się kolejne spotkanie statutowe przy udziale Głównego Partnera:

Węglokoks S.A.

pt. „MENTORING JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE
ZARZĄDZANIE TALENTAMI”.

W imieniu Prezesa Zarządu Prof. zw dr hab. Andrzeja St. Barczaka Seminarium otworzył i przywitał wszystkich obecnych dr Piotr Tworek – Sekretarz Zarządu.

W trakcie Seminarium odbyła się ciekawa dyskusja pomiędzy prelegentką mgr Martyną Wronką (Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego), a zaproszonymi Gośćmi w osobach: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Bogusław Oleksy, Dyrektor Biura Zarządu Wojciech Siudyła, Kierownik Działu Kadr Dorota Łapaj – przedstawiciele
kadry zarządzającej Węglokoks S.A. oraz Prezesem Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach dr hab. Józefem Myrczkiem. Dyskusja dotyczyła relacji mistrz- uczeń w podejściu mentora, a także mentoringu w korporacjach biznesowych.