Patronat Merytoryczny nad Ogólnopolską Konferencją Naukową.

Patronat Merytoryczny nad Ogólnopolską Konferencją Naukową

pt. „Project Management 2018”.

Informujemy uprzejmie, iż nasze Towarzystwo objęło Patronatem Merytorycznym
Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Project Management 2018”.
Konferencja odbędzie się 23 marca 2018 roku. Organizatorem konferencji
jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.