„Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji” dla Naszego Oddziału!

Od 27 lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach pielęgnuje
tradycję przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom.

„Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji” przypadł PTE Oddział Katowice!
W imieniu Towarzystwa Laur odebrał Pan Prezes Zarządu dr J. Podsiadło.

Więcej informacji na stronie:
http://www.laury.rig.katowice.pl/index.php/o-laurach/archiwum-aktualnosci/96
-xxvii-gala-laurow-umiejetnosci-i-kompetencji-juz-19-stycznia