Szkolenia! „Techniki pracy zespołowej” i „Trening kreatywności”

Zapraszamy na szkolenia:

1. „Techniki pracy zespołowej”, koszt dla Członków PTE 150,00 zł / 1 os.
dla pozostałych osób 210,00 zł / 1 os. Szkolenie zwolnione z VATu.

Termin:

30 listopada 2017 r., ul. Koszarowa 6. Godz. 10:00-15:00.

Szkolenie Techniki Pracy Zespołowej zaproszenie

 

2. „Trening kreatywności”, koszt dla Członków PTE 150,00 zł / 1 os. dla
pozostałych osób 210,00 zł / 1 os. Szkolenie zwolnione z VATu.

Termin:

30 listopada 2017 r., ul. Koszarowa 6. Godz. 10:00-14:00.

Szkolenie KREATYWNOŚĆ zaproszenie

Zapraszamy do kontaktu!