Władze

POPRZEDNIA KADENCJA 2015 – 2020

dr Jerzy Podsiadło                                                         – prezes Zarządu

mgr Halina Wittek                                                       – wiceprezes Zarządu

mgr Mirosław Motyka                                               – wiceprezes Zarządu

dr hab. Joanna Błach                                                  – sekretarz Zarządu

*
Uprzejmie informujemy, że w wyniku rezygnacji (z powodów osobistych) Pana dra Jacka Nowaka z funkcji sekretarza Zarządu,
nowym sekretarzem (w wyniku wyborów spośród Członków Zarządu) została Pani dr hab. Joanna Błach.

prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
prof. zw. dr hab. Jerzy Mika
prof. UE dr hab.
Paweł Kosiń                                   – członkowie Zarządu
dr Longin Leśniewski

prof. ATH dr hab. Józef Myrczek       
dr Bożena Ciupek

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015 – 2020:

1. prof. UE dr hab. Małgorzata Rówińska     – przewodnicząca KR
2. mgr Gabriela Ballion                                        – wiceprzewodnicząca KR
3. dr Maria Gorczyńska                                       – sekreterz KR

Honorowi Prezesi Oddziału:

ś.p. prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński

ś.p. prof. zw. dr hab. Andrzej St.Barczak dr h.c.
ś.p. prof. zw dr hab. Teodor Kramer dr h.c.

 

                                                      KADENCJA 2015 – 2020

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka*           – prezes Zarządu

*(rezygnacja z funkcji prezesa i członka Zarządu z dniem 11 maja 2017 r.)

Prof. dr hab. Janina Harasim*                                    – wiceprezes Zarządu

*(rezygnacja z funkcji wiceprezesa i członka Zarządu z dniem 11 maja 2017 r.)
Dr Jerzy Podsiadło                                                        – wiceprezes Zarządu

Dr Piotr Tworek                                                            – sekretarz Zarządu

Prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński                           

Prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka
Prof. zw. dr hab. Jerzy Mika
Prof. UE dr hab.
Paweł Kosiń
Dr Longin Leśniewski
Prof. ATH dr hab. Józef Myrczek                                
– członkowie Zarządu
Dr hab. Małgorzata Dobrowolska*

*(rezygnacja z dniem 17 maja 2017 r.)
Dr Bożena Ciupek
Dr Jacek Nowak
Dr Joanna Błach
Mgr Halina Wittek

Mgr Mirosław Motyka

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015 – 2020:

1. Prof. UE dr hab. Małgorzata Rówińska,
2. Dr Maria Gorczyńska,
3. Mgr Gabriela Ballion.

Honorowi Prezesi Oddziału:

prof. zw. dr hab. Andrzej St.Barczak dr h.c.
prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński dr h.c.
ś.p. prof. zw dr hab. Teodor Kramer dr h.c.

 

Skład wybranego Zarządu Oddziału (w dniu 26 marca 2015r):

1.   Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka (prezes Zarządu),

2.   Prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński,
3.   Prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka,
4.   Prof. zw. dr hab. Jerzy Mika,
5.   Prof. dr hab. Janina Harasim (wiceprezes w kadencji 2010-2015)
6.   Prof. UE dr hab. Paweł Kosiń,
7.   Prof. WSBiF dr Longin Leśniewski,
8.

Prof. ATH dr hab. Józef Myrczek,
9.   Dr hab. Małgorzata Dobrowolska,
10. Dr Piotr Tworek (sekretarz Zarządu w kadencji 2010-2015)
11. Dr Bożena Ciupek,
12. Dr Jerz
y Podsiadło (wiceprezes w kadencji 2010-2015)
13. Dr Jacek Nowak,
14. Dr Joanna Błach,
15. Mgr Halina Wittek,

16. Mgr Mirosław Motyka.

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Dr hab. Małgorzata Rówińska,
2. Dr Maria Gorczyńska,
3. Mgr Gabriela Ballion.

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak, dr h.c. z dniem 28 lutego 2014 roku, zrezygnował z członkostwa w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym,
którego członkiem był od roku 1962.

Strony: 1 2