Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Członkiem Wspierającym!

Z przyjemnością informujemy o przyjęciu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej do grona Członków Wspierających nasze Towarzystwo.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to Uczelnia z 23-letnią
tradycją, kierująca się z jednej strony poszanowaniem uniwersalistycznych
wartości i akademickich tradycji, z drugiej to nowoczesny, prężnie
działający ośrodek akademicki, znajdujący się w czołówce polskich uczelni.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie
nauk o zarządzaniu oraz doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o
zarządzaniu. Kształci na 15 kierunkach studiów I-go lub II-go stopnia, na
studiach podyplomowych oraz realizuje szkolenia i kursy specjalistyczne.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą uczelnią
niepubliczną w Polsce, której wydział otrzymał wyróżniającą ocenę
instytucjonalną PKA.

Strona internetowa Uczelni: http://www.wsb.edu.pl/

Więcej o WSB w Dąbrowie Górniczej będzie można przeczytać na naszej
stronie internetowej oraz w zbliżającym się numerze „Biuletynu
Informacyjnego” (zmienione nazewnictwo z „Newslettera”), który ukaże się w
najbliższych dniach zarówno jako wersja papierowa jak i elektroniczna