Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału PTE w Katowicach – Kadencja 2015 -2020.

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach,

        Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach zgodnie ze Statutem PTE i podjętą Uchwałą Zarządu z dnia 28 stycznia 2020 roku (Uchwała nr 24/1/ZO/2020) ustala termin Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego w kadencji 2015-2020 na dzień 7 kwietnia 2020 o godz. 15:00 (I termin) lub godz.15:15 (II termin). Miejscem Zjazdu Oddziału będzie teren Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, budynek „N” ul. Koszarowa 6, Aula NN.

W załączeniu przesyłamy porządek obrad Zjazdu, a na wskazane adresy e-mail prześlemy wkrótce komplet materiałów na Zjazd (regulaminy, sprawozdania itp.)

UWAGA: prosimy o potwierdzanie obecności w Zjeździe do 24 marca 2020 roku (Uchwała nr 24/1/ZO/2020).
UWAGA: prosimy o przybycie na Zjazd w przedziale czasowym 14:30 – 15:00 celem spokojnej i poprawnej rejestracji.

Uwaga:
Zgodnie z regulaminem Zjazdu pkt.: „6. W głosowaniach mogą brać udział jedynie uczestnicy, legitymujący się mandatem na Zjazd i posiadający na bieżąco opłacone składki (…)”
Prosimy o opłacanie składek (ze względu na Zjazd wyjątkowo wcześniej w roku bieżącym).