„Konferencja PPK 11.06.2019 – zapraszamy!”

W dniu 11 czerwca w siedzibie Akademii WSB odbyła się Konferencja

pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe dla małych, średnich i dużych organizacji”.Konferencję zorganizowali:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach i Aegon PTE S.A. (Patronat Merytoryczny)


Dziękujemy Patronowi Honorowemu:

Akademia WSB

a także Partnerom Głównym:

1.    Kancelaria Finansowo – Księgowa KFK Expert Sp. z o.o.,

2.    BETAMED Centrum Medyczne S.A.,

3.    KSSE S.A.,

4.    KBZ Żuradzka & Wspólnicy.


Patronat Medialny objął: Magazyn WHY STORY.Dziękujemy Radzie Programowej w składzie:

1.dr Jerzy Podsiadło (PREZES ZARZĄDU PTE W KATOWICACH)

2. prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz (JM REKTOR AKADEMII WSB)

3. mgr Michał Jakubowski (DYREKTOR DS.BIZNESU KORPORACYJNEGO AEGON PTE S.A.)

4. mgr Danuta Zmyj (KIEROWNIK DS. SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KORPORACYJNYCH AEGON PTE S.A)

5. mgr Adam Sztukowski (DYREKTOR BIURA ZARZĄDU PTE W KATOWICACH)
Podczas Konferencji wystąpili przedstawiciele Aegon i Aegon PTE S.A.

Moderatorem prelekcji była Pani Maria Trepińska – Dziennikarz Ekonomiczny.

Więcej informacji wkrótce na stronie www.ptekatowice.pl

Poniżej zdjęcia z Konferencji, video-transmisja oraz prezentacje…

Video-transmisja:


Druga edycja Konferencji o PPK z Aegon PTE S.A i Akademią WSB!

Z przyjemnością informujemy, że już w czerwcu (11.06) odbędzie się druga
bezpłatna edycja Konferencji o „Pracowniczych Planach Kapitałowych dla
małych, średnich i dużych organizacji” ! Dziękujemy współorganizatorowi i
Patronowi Merytorycznemu: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
oraz Patronowi Honorowemu: Akademii WSB (Członkowi Wspierającemu PTE w
Katowicach)!

Ważniejsze informacje:
Termin: 11 czerwca 2019 r.,
Miejsce: siedziba AKADEMII WSB (ul. Zygmunta Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa
Górnicza – numer sali podanym na początku czerwca),
Godziny: 10:00-14:00,
Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, a sama konferencja poza
wystąpieniem prelegentów zawierać będzie sesję poświęconą udzielaniu
odpowiedzi (przez prelegentów) na pytania od uczestników.
Pytania po otrzymaniu programu będzie można przesyłać także drogą
elektroniczną.

Poniżej bezpłatne zaproszenie i program Konferencji – zapraszamy!

KONFERENCJA Aegon Akademia WSB 11.06.2019 r

  

Z przyjemnością informujemy, że już w czerwcu (11.06) odbędzie się druga bezpłatna edycja Konferencji o „Pracowniczych Planach Kapitałowych” !

Dziękujemy współorganizatorowi i Patronowi Merytorycznemu:

AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

oraz

Patronowi Honorowemu:

AKADEMII WSB (Członkowi Wspierającemu PTE w Katowicach)!

 

Ważniejsze informacje:

Termin: 11 czerwca 2019 r.,

Miejsce: siedziba AKADEMII WSB (ul. Zygmunta Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza),

Godziny: 10:00-14:00,

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, a sama konferencja poza wystąpieniem prelegentów zawierać będzie sesję poświęconą udzielaniu odpowiedzi (przez prelegentów) na pytania od uczestników.

Pytania po otrzymaniu programu będzie można przesyłać także drogą elektroniczną.

 

Wkrótce więcej szczegółów (m.in. program, cele główne konferencji, skład rady programowej i inne)